Η "Σχέση Ζωής" είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Γενική Κλινική Ταξιάρχαι και δίνει πρόσβαση στο Ιατρικό Ιστορικό του ασθενούς. Σε έκτακτα περιστατικά παρέχει άμεσα πληροφορίες πρώτης ανάγκης στους ενδιαφερόμενους μέσω "έξυπνης" εφαρμογής.
Σχέση Ζωής